Về bản chất, bất kỳ nền tảng đầu tư nào cũng là một dịch vụ trực tuyến để mua, bán và lưu trữ tài sản. Các hoạt động này sẵn có thông qua các nền tảng Internet chuyên biệt (Trực tiếp tới Khách hàng, D2C) hoặc theo thỏa thuận với chuyên gia tài chính mà bạn sẽ ủy thác giao dịch dưới tên của mình. 

Gần đây, các nền tảng đầu tư ngày càng trở nên phổ biến hơn nhờ vào hàng loạt công cụ giao dịch sẵn có, thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Hầu như tất cả số đó đều cho phép quản lý đồng thời tài sản trên các thị trường tài chính khác nhau; ngoài ra, hầu hết tất cả dịch vụ đều cung cấp quyền truy cập các loại tài khoản đầu tư khác nhau được tập hợp trên một nền tảng giao dịch để thuận tiện cho bạn. Quyền truy cập 24 giờ một ngày vào tài khoản giao dịch của bạn cho phép bạn theo dõi kết quả đầu tư của mình một cách dễ dàng chỉ bằng vài cú nhấp chuột. 

Sao chép Giao dịch 

Sao chép Giao dịch là loại hình đầu tư phổ biến dựa trên việc sao chép giao dịch của các nhà giao dịch nổi tiếng vào (các) tài khoản của bạn. Hoạt động này có hai người tương tác trực tiếp — nhà giao dịch và nhà đầu tư. Các hoạt động trước đây như đầu tàu của bộ đôi: họ đăng ký một tài khoản giao dịch và bắt đầu công việc của mình; kết quả của họ được đăng ký trong một xếp hạng đặc biệt. Sử dụng dữ liệu này, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể đánh giá hiệu quả công việc của nhà giao dịch cũng như các điều kiện đăng ký cho các tín hiệu của họ, và sau đó quyết định xem họ muốn sao chép giao dịch của nhà giao dịch này hay nhà giao dịch khác. 

Sao chép Giao dịch có các tính năng đặc trưng sau: 

  • Giao dịch được mở trên tài khoản của nhà đầu tư, không phải bằng cách chuyển tiền cho nhà giao dịch. Đây là một lợi thế cho các nhà đầu tư vì họ có thể kiểm soát tài chính của mình trong khi sử dụng các chương trình thưởng, hành động khuyến mãi, và các đặc quyền khác (chẳng hạn như Hoàn tiền). 
  • Một kế hoạch tương tác thuận tiện, minh bạch và rõ ràng để sao chép các giao dịch và thanh toán cho các dịch vụ, cho cả nhà đầu tư và nhà giao dịch. 
  • Hàng loạt cài đặt cho đăng ký. 
  • Nhà đầu tư có thể từ chối đăng ký của họ bất cứ lúc nào mà không có bất kỳ biện pháp trừng phạt tài chính hoặc hoàn tiền. 

Một nền tảng phổ biến cho Sao chép Giao dịch là CopyFX. Dịch vụ sao chép giao dịch này mở ra chân trời mới cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, để họ có thể tăng thu nhập bằng cách thu hút người đăng ký. Cài đặt thời gian linh hoạt và điều kiện đăng ký cho phép lựa chọn các tùy chọn hợp tác tối ưu cho tất cả người dùng nền tảng. 

Đầu tư PAMM 

Ngoài việc cấp quyền truy cập thị trường tiền tệ, nhiều nhà môi giới Forex còn cung cấp các khoản đầu tư PAMM cho khách hàng của họ. Hệ thống này giới hạn tài khoản giao dịch của nhà đầu tư với tài khoản của nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Kết quả là, nhà đầu tư ủy thác tiền của họ cho nhà giao dịch. Chương trình này cho phép nhà giao dịch làm việc trên tài khoản của họ trong khi tất cả giao dịch được tự động sao chép vào tài khoản bị ràng buộc. 

Nhà giao dịch tính phí quản lý của họ, do đó, họ cần làm việc hiệu quả nhất có thể. Hơn nữa, họ không thể rút tiền của mình từ tài khoản cho đến khi nó bị đóng — chỉ có thể rút được lợi nhuận thu được trong khi giao dịch. Kế hoạch này được các nhà môi giới thiết kế để bảo vệ các nhà đầu tư khỏi các hành động bốc đồng hoặc thiếu thận trọng của các nhà giao dịch vì những hành động đó làm tổn hại đến tiền của họ. 

Điểm đặc biệt chính của tài khoản PAMM là cơ hội thu thập tài sản của tất cả nhà đầu tư quan tâm vào tay của một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, trong khi các điều kiện phân chia lợi nhuận giữa những người tham gia PAMM đã được biết trước. 

Tóm tắt 

Nền tảng đầu tư là công cụ tiện lợi và hiện đại để kiếm lợi nhuận mà không cần phải giao dịch trên thị trường tài chính. Họ cho phép bạn kiếm tiền dựa trên kinh nghiệm của các chuyên gia thực sự, những người sử dụng kiến ​​thức của họ một cách hiệu quả trong thực tế. Nhưng trước tiên, bạn sẽ cần phải nghiên cứu điều kiện của các nền tảng khác nhau và đặc điểm của nhà giao dịch để họ đáp ứng được kỳ vọng và số tiền của bạn.